Trên 296689 thành viên đang đợi bạn tại Likeyou
Dòng Ảnh
 
0 Bình chọn
 
2 bình luận
 
0 Bình chọn
 
0 bình luận
mỗi một ngày là một niềm vui
 
1 Bình chọn
 
2 bình luận
Chọn con tim hay nghe lí trí :'(
 
0 Bình chọn
 
1 bình luận
Tìm Một người phụ nữ cuộc đời.
 
0 Bình chọn
 
0 bình luận
hi
 
0 Bình chọn
 
1 bình luận
tim nguoi ket hon
 
0 Bình chọn
 
0 bình luận
đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, tìm dược chắc gì đã giữ được... vì thế, hãy nắm bắt từng cơ hội và từng khoảnh khắc
 
0 Bình chọn
 
0 bình luận
 
0 Bình chọn
 
1 bình luận
 
0 Bình chọn
 
0 bình luận
 
0 Bình chọn
 
1 bình luận
 
0 Bình chọn
 
0 bình luận
 
1 Bình chọn
 
0 bình luận
 
0 Bình chọn
 
0 bình luận
hi mn
 
2 Bình chọn
 
4 bình luận
buồn vô cớ
 
0 Bình chọn
 
0 bình luận
 
0 Bình chọn
 
0 bình luận
 
0 Bình chọn
 
0 bình luận
Đừng bao giờ quyết định những vấn đề lâu dài trong lúc cảm xúc đang ngắn hạn.
 
0 Bình chọn
 
0 bình luận
 
0 Bình chọn
 
0 bình luận